logo samedi

    


  Interná medicína Gastroenterológia pre prax Kardiológia pre prax Gynekológia pre prax Klinická urológia Neurológia Pediatria / Pediatrics
Ak si želáte prezerať celý obsah archívu Vami predplateného časopisu, musíte byť prihlásený. Ak ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrovať sa môžete tu.

To see the whole contents of the archive of your subscribed magazine you have to be logged in. If you have not been registered yet, you can register here.
Gynekológia pre prax 2010 / 1

NECHIRURGICKÁ LIEČBA MYÓMOV MATERNICE
Kamil Biringer, Zuzana Biringerová, Kristína Biskupská Boďová, Miroslav Haško, Ján Danko

Najčastejším tumorom malej panvy u žien sú myómy. Medzi konvenčné chirurgické terapeutické metódy patria: laparotomická myomektómia, supravaginálna amputácia uteru a hysterektómia s adnexektómiou alebo bez nej. S rozvojom miniinvazívnych techník možno dnes myómy eliminovať aj laparoskopickou enukleáciou, resp. hysteroresektoskopicky. Napriek týmto široko akceptovaným postupom existuje špecifická skupina pacientok, u ktorých ich nemožno uplatniť. V tomto prípade sme nútení uvažovať o použití nechirurgických metód liečby. Medzi ne patria: embolizácia uterinných artérií a hormonálna liečba. Najnovšie techniky reprezentujú: perkutánna laserová ablácia myómov, kryoablácia, transvaginálna oklúzia uterinných artérií a ultrazvuková ablácia riadená magnetickou rezonanciou. Všetky spomenuté postupy nie sú aj tak pre väčšinu žien atraktívne, najmä pre tie, ktoré žiadajú o zachovanie fertility. Zdá sa, že realitou budúcnosti sa stane génová terapia.
Kľúčové slová: myóm, embolizácia, ablácia, hormóny, génová liečba

NON-SURGICAL TREATMENT OF UTERINE MYOMAS
The most frequent tumor in female minor pelvis are myomas. The conventional surgical approaches are: laparotomic myomectomy, supravaginal uterine amputation, and hysterectomy with or without adnexectomy. Current standard miniinvasive techniques represent laparoscopic myomectomy, and hysteroresectoscopy. However, there is a group of patients, in which we cannot provide this treatment. We have to speculate about non-surgical therapeutic methods like uterine artery embolization and hormonal treatment. The latest techniques represent: percutaneous laser ablation, cryoablation, transvaginal uterine artery occlusion, and magnetic resonance imaging (MRI)-guided focused ultrasound. This is not an attractive choice for many women, especially patients desiring to preserve their fertility potential. Gene therapy seems to become a clinical reality.
Key words: fibroma, embolization, ablation, hormones, gene therapy

Gynekol. prax 2010; 8 (1): 19-24


Vyhľadávanie abstraktov

Zadajte slovo alebo frázu
alebo autora.

Prihlásenie

Meno: 

Heslo: Registrácia nového užívaťeľa